วิธีวัดตัวต้านทานหรือวัดค่า R ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม(โอห์มมิเตอร์)

ลักษณะอาการเสียของตัวต้านทาน ( Resistor ) คือไหม้และมีร่องรอยการไหม้ที่ชัดเจน  วัสดุข้างในก็จะขาด เมื่อใช้มัลติมิเตอร์วัด  R ที่ไหม้นี้เข็มก็จะไม่ขึ้น   ตัวต้านทานใช้ต้านการไหลของกระแสขณะที่มันทำงานจึงมีความร้อนเกิดขึ้นตลอดเวลาโอกาสที่มันจะเสียจีงมีมากไปด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ยังมีตัวต้านทานอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอาร์ฟิวส์     (R Fuse )   R ชนิดนี้ทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานและเป็นฟิวส์ด้วยในตัว   เมื่อมีกระแสไหลมากเกิดความร้อนสะสมที่ตัวมันถึงระดับที่ออกแบบไว้ให้ขาด อาร์ฟิวส์ก็จะขาดเพื่อทำหน้าที่ป้องกันวงจร     อีกลักษณะอาการเสียของตัวต้านทานคือยืดค่า ตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าไปทำให้แรงดันและกระแสในวงจรเปลี่ยนค่าตามไปด้วยตามกฏของโอห์ม   V = IR   ค่าทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปนี้ทำให้จุดทำงานของวงจรเปลี่ยนไปด้วยและอาจส่งผลให้วงจรทำงานไม่เหมือนเดิม  วงจรทำงานผิดปกติ   วิธีแก้คือต้องหา R ตัวใหม่มาเปลี่ยน   อาการเสียของตัวต้านทาน    R ขาด และยืดค่าสามารถเช็คได้ด้วยย่านวัดโอห์มของมัลติมิเตอร์ วัดตัวต้านทาน  ຕົວຕ້ານທານ  điện trở   រេស៊ីស្តង់ย่านวัดของโอห์มมิเตอร์ 
มี  4  ย่านวัด    วิธีเลือกย่านวัดคือควรเลือกย่านวัดที่ใกล้เคียงกับค่าที่จะทำการวัดให้มากที่สุด   เช่นจะวัด R ค่า 100 โอห์มควรใช้ย่านวัด Rx10  เพราะที่ย่านวัดนี้จะทำให้เข็มชี้ที่บริเวณใกล้ๆกลางสเกล การเลือกย่านวัดที่ไม่เหมาะสมจะทำให้อ่านค่ายากและการวัดมีความคลาดเคลื่อนสูงเนื่องจากมัลติมิเตอร์แบบเข็มสเกลจะไม่เป็นเชิงเส้นให้สังเกตตรงขีดสเกล   Ω  จะเห็นว่าตั้งแต่เลข 0-50  ขีดสเกลจะละเอียดและอ่านค่าง่ายส่วนสเกลตั้งแต่ขีด  50 ขึ้นไป - 2K   สเกลจะหยาบ

Rx1     วัดค่าได้  0 - 2K Ohm   แต่ควรใช้วัดค่า R  ระดับหลักหน่วย-หลักสิบ    เช่น  0 -50  Ohm
Rx10   วัดค่าได้  0 - 20K Ohm แต่ควรใช้วัดค่า R  ระดับหลักสิบ-หลักร้อย       เช่น   50 -500  Ohm
Rx100 วัดค่าได้  0 - 200K Ohm แต่ควรใช้วัดค่า R  ระดับหลักร้อยหลัก K Ohm      เช่น   500 -5K  Ohm
Rx1K   วัดค่าได้   0 - 2M Ohm  แต่ควรใช้วัดค่า R     ระดับหลัก K Ohm        เช่น   5K -50K  Ohm
Rx10K  วัดค่าได้   0 - 20M Ohm  แต่ควรใช้วัดค่า R  ในช่วงความต้านทาน   เช่น   50K -20 M  Ohmมัลติมิเตอร์  Multimeter
   ย่านวัดตัวต้านทานหรือโอห์มมิเตอร์มี     x1     x10   x100   x1K   x100K   อ่านค่าความต้านทานจากสเกลโอห์มใช้สัญลักษณ์  Ω ( สเกลด้านบนสุดที่มีขีด 0 - 2K )
ขั้นตอนการวัดและวิธีอ่านค่าตัวต้านทาน ใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
1. ปิดสวิตช์ ถอดปลั๊กเพื่อเอาไฟออกจากวงจรหรือ R ที่จะวัดก่อน เพราะการวัด R ต้องวัดนอกวงจรและวัดขณะที่ไม่มีไฟเท่านั้น  การวัด R จะใช้ไฟจากมัลติมิเตอร์ไหลผ่าน R  จึงห้ามมีไฟจากเหล่งอื่นๆอีก  ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้มิเตอร์จะพังและผู้ทำการวัดได้รับอันตราย
2. เสียบสายวัดสีแดงเข้ารูเสียบ +  และสายวัดสีดำเข้ารูเสียบ    -COM 
3  แตะหรือซ๊อตสายวัดแดงกับดำเข้าด้วยกัน จากนั้น ปรับปุ่ม 0 Ω ADJ เพื่อให้เข็มเริ่มชี้ที่ 0 ของสเกล
4. ปรับเลือกย่านวัดที่เหมาะสม   ตามที่อธิบายไว้แล้วข้างบน
5. ต่อสายวัดเข้ากับ R  จะต่อข้างไหนก็ได้เพราะ R ไม่มีขั้ว กรณีใช้มือช่วยจับยึดให้จับได้แค่ 1 ข้างเท่านั้น
6. อ่านค่าผลการวัดโดย
   ค่าของ R  =   ย่านวัดที่ตั้ง   x   จำนวนขีดที่อ่านได้
   R  ที่ดีต้องอ่านค่าความต้านทานได้ใกล้เคียงกับค่า R ของมันตามรหัสสีหรือตัวเลขที่ระบุค่าไว้
   R  เสียวัดแล้วเข็มไม่ขึ้นเลย
   R  ยืดค่า อ่านค่าได้เกิน % คาดเคลื่อน  สังเกตง่ายๆคืออ่านค่าได้ต่างจากค่าตามสเปคมาก


วัด  R  ค่า  15 Ohm  อ่านค่าจากสเกลได้   15.5 ขีด  และใช้ย่านวัด x1   ดังนั้น
ค่าของ R  =    ย่านวัดที่ตั้ง   x   จำนวนขีดที่อ่านได้
                 =    1   x  15.5     =    15.5  Ohm  

điện trở   រេស៊ីស្តង់
                                       วัด R  ค่า  15 Ohm  ใช้ย่านวัด  x1วัด R  ค่า  100 Ohm   อ่านค่าจากสเกลได้   10   ขีด  เมื่อใช้ย่านวัด x10   ดังนั้น
ค่าของ R    =   ย่านวัดที่ตั้ง   x    จำนวนขีดที่อ่านได้
                  =   10   x  10       =     100   Ohm  

How to test   electronic  components
                                  วัด R  ค่า  100  Ohm  ใช้ย่านวัด  x10วัด R  ค่า  390   Ohm    อ่านค่าได้   40   ขีด  เมื่อใช้ย่านวัด  x10   ดังนั้น
ค่าของ R   =   ย่านวัดที่ตั้ง    x    จำนวนขีดที่อ่านได้
                  =   10   x  40       =    400   Ohm  

điện trở   រេស៊ីស្តង់
                                          วัด R  ค่า  390  Ohm  ใช้ย่านวัด  x10วัด R  ค่า  22K  Ohm  อ่านค่าได้   22   ขีด ใช้ย่านวัด x1K   ดังนั้น
ค่าของ R   =   ย่านวัดที่ตั้ง    x   จำนวนขีดที่อ่านได้
                  =   1K   x  22     =    22K   Ohm  

điện trở   រេស៊ីស្តង់
                                             วัด R  ค่า  22K  Ohm  ใช้ย่านวัด  x1K   ได้ตามรูป
อ่านเพิ่ม  >>>>


วัดถ่าน หรือ แบตเตอรี่

วัดกระแสไฟฟ้า

วัดแรงดันไฟฟ้า  Vac

วัดแรงดันไฟฟ้า  VDC


วัดไดโอด ด้วยมิเตอร์แบบเข็ม

วัดไดโอด ด้วยมิเตอร์ดิจิตอล

วัดไดโอด  SMD  

วัดไดโอดบริดจ์ 

วัด LED หรือไดโอดเปล่งแสง

วัดฟิวส์

วัดทรานซิสเตอร์   ด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

วัดทรานซิสเตอร์   ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

วัดทรานซิสเตอร์จานบิน และทรานซิสเตอร์ SMD

วัดทรานซิสเตอร์รั่ว

วัด SCR และหาขาเอสซีอาร์


วัด  C   ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

วัดคาปาซิเตอร์ด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

การอ่านค่า R SMD  โวลุ่ม TRIMMER และรหัสตัวเลข R

อ่านค่า R  4 แถบสี และ 5 แถบสี


วัด  เช็ค R ดีเสีย ด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิตอล  

 วัด  R  ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม(โอห์มมิเตอร์)

การอ่านค่าตัวเก็บประจุ  และ   การแปลงหน่วยคาปาซิเตอร์    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น