วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วัดคาปาซิเตอร์ดีเสียด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม การวัดคาปาซิเตอร์พัดลม และ เช็คCapacitor ดีหรือขาด

วิธีวัดคาปาซิเตอร์ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็มจะใช้ย่านวัดโอห์ม ( Rx) สามารถวัดได้ทั้งคาปาซิเตอร์มีขั้ว ( คาปาซิเตอร์ DC  ) และคาปาซิเตอร์ไม่มีขั้วซึ่งคาปาซิเตอร์ที่ใช้กับไฟ AC เป็นคาปาซิเตอร์ไม่มีขั้ว  หลักการวัดคือใช้ไฟจากมัลติมิเตอร์ประจุ(ชาร์จ)ให้ตัวเก็บประจุซึ่งตอนนี้เข็มมิเตอร์ต้องขึ้นเพื่อแสดงถึงกระแสไหล  เมื่อชาร์จเต็มแล้วกระแสจะหยุดไหล  ตอนนี้เข็มมิเตอร์จะลงเพื่อแสดงว่าไม่มีกระแสไหล    ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานของตัวเก็บประจุเบื้องต้น  กรณีจ่ายไฟให้ตัวเก็บประจุแล้วไม่มีการเก็บประจุไม่มีกระแสไหลเลยทำให้เราทราบว่าตัวเก็บประจุตัวนี้เสียลักษณะขาด  กรณีชาร์จไปสักครู่แล้วเข็มลงไม่สุดสเกลแสดงว่ามีกระแสรั่วไหลยังมีกระแสไหลได้อยู่เล็กน้อยวัดคาปาซิเตอร์พัดลม ค่า 5uF  ใช้ย่านวัด  Rx1K       C ดี  วัดแล้วเข็มต้องขี้น จากนั้นเข็มลงสุดสเกล
ถ้าเข็มขึ้นแล้วค้างคือเสีย(ซ๊อต) วัดแล้วเข็มไม่ขึ้นเลยคือเสีย(ขาด)


ขั้นตอนการวัดตัวเก็บประจุ
1. ต้องวัด C  นอกวงจรและให้วัดขณะไม่มีไฟ  ให้ปิดสวิตช์ถอดปลั๊กเพื่อเอาไฟออกจากวงจรก่อน และถ้าเป็น C ตัวใหญ่ C แรงดันสูงต้องดิสชาร์จก่อนทำการวัดทุกครั้ง   สาเหตุที่ต้องวัด C ตอนไม่มีไฟเพราะในการวัด  C  ต้องใช้ไฟจากมิเตอร์เพื่อชาร์จให้  C   ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้มัลติมิเตอร์จะพังและผู้วัดจะได้รับอันตราย  
2. ปรับสวิตช์ย่านวัดโดยมีหลักการว่า 

C  ค่าสูงให้ใช้  Rx ค่าต่ำ  และ C ค่าต่ำให้ใช้ย่าน Rx  สูง  
เช่น   ค่าประมาณ  10uF      ตั้งค่า  R x1K     
         ค่าประมาณ  100uF    ตั้งต่า  Rx100
         ค่าประมาณ  4700UF  ขึ้นไปตั้งค่า R x 1  

3. พิจารณาผลการวัด
    -    C    ดี วัดแล้วเข็มขึ้นและจากนั้นเข็มก็ลงสุดสเกล คาปาซิเตอร์แบบอิเล็กทรอไลต์มีกระแสรั่วเล็กน้อยถือว่าดี ส่วน C ไม่มีขั้วจะไม่มีกระแสรั่วไหลเลย
    -    C   ขาด    วัดแล้วเข็มไม่ขึ้นเลย    สลับสายแล้ววัดอีกรอบเข็มก็ไม่ขึ้นไม่กระดิกเลย
    -    C   ช๊อต   วัดแล้วเข็มขึ้นสุดสเกล  สลับสายวัดแล้ววัดอีกรอบเข็มก็ขึ้นสุดสเกลเหมือนเดิมวัดคาปาซิเตอร์  Capacitor  ຕົວເກັບປະຈຸ   កុងដង់  kapasitor  tụ điện
   C  ดีเข็มต้องขึ้นและลงสุดสเกล  ( ยกเว้นคาปาซิเตอร์ชนิดอิเล็กทรอไลต์ตัวใหญ่ ค่าสูงๆ จะมีกระแสรั่วนิดๆอาจไม่ลงสุดสเกลถือว่าเป็น C ดี )   สลับสายวัดเข็มก็จะขึ้นลงแบบเดิม


   
วัดคาปาซิเตอร์
   C ช๊อต ( เสีย ) เข็มจะขึ้นสุดสเกล สลับสายวัดเข็มก็จะขึ้นสุดสเกลเหมือนเดิม    C ขาด ( เสีย ) เข็มจะไม่ขึ้นเลย  สลับสายวัดเข็มก็จะไม่ขึ้นเช่นกัน


ตัวเก็บประจุไม่มีขั้วค่าน้อยระดับ pF ให้ใช้ย่านวัด   Rx10K บางครั้งถ้า C ค่าน้อยมากๆมิเตอร์อาจวัดไม่ขึ้นเลยทั้งๆที่เป็น C ดี  ต้องใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลวัดจึงจะวัดและแสดงค่าน้อยๆนี้ได้
คาปาซิเตอร์ที่เป็นโครงโลหะต้องวัดการช๊อตลงโครงด้วย ตั้ง Rx10K แล้ววัด
C ดีไม่ช๊อตลงโครงเข็มต้องไม่กระดิกเลย