การอ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบเป็นรหัสตัวเลข เช่น ตัวต้านทานปรับค่าได้ โวลุ่ม TRIMMER และ อ่านค่า R SMD

ตัวต้านทานปรับค่าได้  เช่น โพเทนชิโอมิเตอร์  โวลุ่ม  TRIMMER  จะบุค่าเป็นรหัสตัวเลข และนอกจากนี้ตัวต้านทาน SMD ก็ระบุค่าเป็นรหัสตัวเลขเช่นกัน  จะยกตัวอย่างวิธีการอ่านค่า R เหล่านี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ  


ตัวต้านทานปรับค่าได้ VR potentiometer  រេស៊ីស្តង់  điện trở
    โวลุ่มจะระบุค่าตรงๆ เช่น   5K คือ  5K Ohm   ,    50K คือ  50K Ohm  

   
ตัวต้านทานปรับค่าได้ VR potentiometer
   ตัวต้านทานปรับค่าได้ รหัส 102 คือมีค่าความต้านทาน  1K  Ohm  รหัสตัวเลขค่า R ของตัวต้านทานปรับค่าได้
ค่าที่นิยมใช้และมีจำหน่ายในตลาดมีดังนี้  ตัวเลขที่ 1 และ 2 เป็นตัวตั้ง  ตัวเลขที่ 3 เป็นจำนวนเลข 0
หรือตัวคูณ

100  =   10  Ohm     มาจาก   10x100     =  10x1      = 10 
200  =   20  Ohm     มาจาก   20x100     =  20x1      = 20 
500  =   50   Ohm    มาจาก   50x100     =  50x1      = 50 
101  =  100  Ohm    มาจาก   10x101     =  10x10    = 100 
201  =   200 Ohm    มาจาก    20x101    =  20x10    = 200 
501  =   500 Ohm   มาจาก    50x101     =  50x10    = 500 
102  =  1000 Ohm หรือ 1K Ohm       มาจาก    10x102   =  10x100    =  1000
202  =  2000 Ohm  หรือ 2K Ohm      มาจาก    20x102   =  20x100    =  2000
502  =  5000 Ohm  หรือ 5K Ohm      มาจาก    50x102   =  50x100    =  5000
103  =  10000 Ohm หรือ  10K Ohm  มาจาก    10x103   =  10x1000  =  10000
203  =  20000 Ohm หรือ  20K Ohm  มาจาก    20x103   =  20x1000  =  20000
253  =  25000 Ohm หรือ  25K Ohm   มาจาก    25x103  =  25x1000  =  25000
503  =   50000 Ohm หรือ  50K Ohm       มาจาก    50x103  =  50x1000     = 50000
104  =  100000 Ohm หรือ 100K Ohm     มาจาก    10x104  =  10x10000   = 100000
204  =  200000 Ohm หรือ 200K Ohm     มาจาก    20x104  =  20x10000   = 200000
254  =  250000 Ohm  หรือ  250K Ohm    มาจาก   25x104  =  25x10000   = 250000
504  =  500000 Ohm  หรือ  500K Ohm   มาจาก    50x104  =  50x10000   = 500000
105  =  1000000 Ohm หรือ  1M Ohm     มาจาก    10x105  =  10x100000  = 1000000
205  =  2000000 Ohm หรือ  2M Ohm     มาจาก    20x105  =  20x100000  = 2000000
ตัวต้านทาน SMD ຕົວຕ້ານທານ Resistor  រេស៊ីស្តង់  điện trởรหัสตัวเลขค่า  R   SMD 
วิธีระบุค่า  R  SMD  มี 2 แบบย่อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและวิธีการการอ่านค่ามีรายละเอียดดังนี้

1.  รหัสตัวเลข  ที่ต้องแปลงค่า  
 1.1)   แบบ 3 หลัก  มีค่าความคลาดเคลื่อน ± 5%
1.2 )   แบบ 4 หลัก  มีค่าความคลาดเคลื่อน ± 1%
2.  รหัสตัวเลข  ที่ต้องดูตารางค่ามาตรฐานแล้วแปลงค่า


1.  รหัสตัวเลข  ที่ต้องแปลงค่า  
 1.1)  แบบ 3 หลัก  มีค่าความคลาดเคลื่อน  ± 5%
100     =   10 Ω        มาจาก  10 x 100  = 10 x 1        =  10  
102     =   1000Ω    มาจาก  10 × 102   = 10 x 100    = 1000 โอห์ม  หรือ 1K Ohm
103     =   10000Ω  มาจาก  10 × 103   = 10 x 1000  = 10000 โอห์ม หรือ 10K Ohm
270    =   27Ω  มาจาก  27 × 100   = 27 x 1    =  27  Ohm
391    =  39Ω   มาจาก  39 × 100   = 39 x 1    =  39  Ohm
3R3   =  3.3Ω   โดย R หมายถึง จุดทศนิยมและมีหน่วยเป็น โอห์ม
 R22  =  0.22Ω    
4R7   =  4.7Ω        
3K2    =  3.2KΩ    โดย  K  หมายถึง  จุดทศนิยมและมีหน่วยเป็น K โอห์ม
2M1   =  2.1MΩ    โดย  M หมายถึง  จุดทศนิยมและมีหน่วยเป็น M โอห์ม1.2)  แบบ 4 หลัก  มีค่าความคลาดเคลื่อน  ± 1%
1000      =   100 Ω    มาจาก   100 x10  =  100x1   =    100   โอห์ม
1001      =   1000 Ω หรือ 1K Ohm   มาจาก   100 x10  =  100x10  =   1000   โอห์ม
1004      =   100KΩ    มาจาก   100 x10  = 100x10000  =   1000000   โอห์ม
1500      =   150  Ω    มาจาก   150 x10  = 150x1      =   150   โอห์ม
4992      =   49.9KΩ   มาจาก   499 x102   = 499x100  =   49900   โอห์ม
1R00     =   1.00 Ω   โดย R หมายถึง จุดทศนิยมและมีหน่วยเป็น โอห์ม
10R0     =   10.0  Ω
0R22     =   0.22 Ω
R020     =   0.020 Ω
R100     =   0.100 Ω


ตัวต้านทาน SMD ຕົວຕ້ານທານ Resistor រេស៊ីស្តង់  điện trở
    ตัวต้านทาน  SMD  ค่า  22   Ohm    (  Code  22R0  )ตัวต้านทาน SMD ຕົວຕ້ານທານ Resistor
    ตัวต้านทาน  SMD  ค่า  1K  Ohm    (  Code  1001)
  


ตัวต้านทาน SMD ຕົວຕ້ານທານ Resistor រេស៊ីស្តង់  điện trở
   ตัวต้านทาน  SMD  ค่า  100  Ohm    (  Code  1000)2.  รหัสตัวเลข  ที่ต้องดูตารางค่ามาตรฐานแล้วแปลงค่า
เป็นรหัสตามมาตรฐาน  EIA-96   ต้องดูตารางก่อนแล้วนำมาคูณกัน   จะมีค่าที่ใช้เป็นตัวตั้ง  96 ค่าตามในตารางลักษณะรหัสตัวเลขมีตัวอย่างดังนี้     ตารางที่พูดถึงนี้ให้ค้น google คำว่า   EIA-96 SMD Resistor Code  หรือ  E96  Resistance Value  Code


รหัสตัวคูณ  ( Multiplier  Code )

Z                 =      x  0.001
R or   Y       =      x  0.01
S  or  X       =      x  0.1
A    =   x 1   
B   =   x 10
C   =   x 100
D   =   x 1K
E   =   x 10K
F   =    x 100K
G   =   x 1M
H   =   x 10M


ตารางค่า R  ตามมาตรฐาน EIA-96   Value  Code
ค่าความต้านทาน

ตัวอย่างการใช้ตาราง

01Y =   1Ω     จากค่าในตาราง  01 = 100 ตัวตั้ง  และ Y =  0.01 ตัวคูณ    ดังนั้น  100x0.01  =  1
01X =   10Ω      01 = 100 ตัวตั้ง  และ X =  0.1 ตัวคูณ  ดังนั้น  100x0.1  =  10    Ohm
01A =   100       01 = 100 ตัวตั้ง  และ A =   1 ตัวคูณ    ดังนั้น  100x0.1  =  100  Ohm
01B =   1kΩ      01 = 100 ตัวตั้ง  และ B=   10 ตัวคูณ    ดังนั้น  100x 10  =  1000  หรือ  1K 
01C=    10kΩ    01 = 100 ตัวตั้ง  และ C=   100 ตัวคูณ  ดังนั้น  100x 100  =  10,000  หรือ  10K 
01F =   10MΩ   01 = 100 ตัวตั้ง  และ  F= 100K ตัวคูณ ดังนั้น  100x 100K =10000K  หรือ  10M


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น