การใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดไฟฟ้ากระแสสลับ วัดแรงดันไฟ AC และการวัดไฟบ้าน

สาธิตการเลือกย่านวัดมัลมิเตอร์ดิจิตอลเพื่อวัดไฟ AC และวัดไฟบ้านเป็นตัวอย่าง  ไฟตามบ้านในประเทศไทยกี่โวลต์ คำตอบคือ  แรงดัน 220 โวลต์  ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ( 220Vac  50Hz)  รู้จักมัลติมิเตอร์ดิจิตอลที่นิยมใช้มี 2 แบบใหญ่ๆ คือ   1) มัลติมิเตอร์ดิจิตอลราคาหลายร้อยมีฟังก์ชั่น Auto Range มันจะปรับย่านวัดให้อัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับค่าที่กำลังวัดอยู่  แบบนี้ใช้งานง่าย     และ  2)  มัลติมิเตอร์ดิจิตอลราคาถูกซึ่งไม่มี ฟังก์ชั่น Auto Range ต้องปรับย่านวัดให้เหมาะกับค่าที่กำลังวัดเอง   ถ้าเป็นช่างและต้องการใช้งานง่ายๆ  แนะนำให้ซื้อแบบที่ 1 มีฟังก์ชั่น   Auto Range


การใช้งานมัลติเตอร์
    มัลติมิเตอร์ดิจิตอลราคาหลายร้อยมีฟังก์ชั่น Auto Range ปรับย่านวัดให้เหมาะกับค่ากำลังวัดอัตโนมัติการใช้งานมัลติเตอร์
   มัลติมิเตอร์ดิจิตอลราคาถูกซึ่งไม่มี ฟังก์ชั่น Auto Range ต้องปรับย่านวัดให้เหมาะกับค่าที่กำลังวัดเอง


เข้าใจการต่อสายวัดเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
การวัดแรงดันไฟฟ้าต้องวัดแบบขนานหรือวัดคร่อมจุดที่วัด จะใช้วงจรง่ายๆเพื่อทำความเข้าใจ  ยกตัวอย่างในรูป  จุดที่ต้องการจะวัดแรงดันไฟฟ้าคือจุด A และ  B   ให้ใช้สายวัดแตะคร่อมจุดที่ต้องการจะวัด  ไฟฟ้ากระแสสลับ ( Vac  ) ไม่มีขั้วจึงไม่ต้องคำนึงถึงขั้ว  จะต่อสายวัดสีอะไรกับข้างไหนหรือสลับสายวัดก็ได้

วงจรง่ายๆ เพื่อทำความเข้าใจการวัดแรงดันไฟฟ้า Vacขั้นตอนการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Vac ) ด้วยมิเตอร์ดิจิตอล

1.  ต่อสายวัดสีแดงเข้ากับช่อง VΩmAuA   และสายวัดสีดำเข้ากับช่อง   COM
2.  ปรับย่านวัดไปที่ย่านวัดแรงดันไฟ  Vac   เช็คให้แน่ใจอีกรอบว่าได้ปรับไปที่ย่านวัด Vac  เรียบร้อยแล้วเพราะถ้าตั้งย่านวัดผิดมิเตอร์จะพัง


การใช้มัลติมิเตอร์

   ต่อสายวัดให้ถูกต้องและปรับย่านวัดไปที่  Vac    เช็คให้แน่ใจก่อนวัดว่าได้ปรับไปที่ Vac แล้ว
การใช้มัลติมิเตอร์

    มิเตอร์อีกรุ่น  ปรับย่านวัดไปที่ย่านวัดแรงดันไฟ  Vac   


3.  ปรับย่านวัดให้สูงกว่าค่าที่จะวัด เช่น จะวัดไฟ 220Vac ให้ปรับไปที่ย่านวัด 600Vac   ถ้าต้องการวัดไฟ 24Vac  ให้ปรับไปที่ย่านวัด 200Vac   เป็นต้น กรณีเป็นมิเตอร์ที่มีฟังก์ชั่น Auto  Range ปรับไปที่ย่านวัด Vac ครั้งเดียวจากนั้นมิเตอร์จะปรับย่านวัดให้อัตโนมัติ
4.  กรณีไม่ทราบค่าแรงดันแรงไฟฟ้าจุดที่ต้องการวัด   ให้ปรับไปที่ย่านวัดสูงสุดที่มิเตอร์มี คือ 600Vac แล้วค่อยปรับย่านวัดลงมาให้ใกล้ค่าที่กำลังวัดอยู่ ( ต้องสูงกว่าค่าที่กำลังวัด )
5.  ห้ามใช้มิเตอร์วัดแรงดันไฟสูงเกินลิมิตสเปคของมัลติมิเตอร์  ลิมิตสเปคจะพิมพ์ไว้ที่ตัวมิเตอร์  เช่น 600Vac  Max


การใช้มัลติมิเตอร์
    สาธิตการวัดแรงดันไฟบ้าน  220Vac   ต้องได้ค่าใกล้เคียง 220Vac คือไฟมาปกติ


6. การวัดแรงดันไฟฟ้าต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะแรงดันไฟ   30Vac  rms และ 60VDC ขึ้นไป เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าขนาดนี้มีอันตราย
7. ขณะทำการวัดอย่าจับปลายสายวัดตรงที่เป็นโลหะเด็ดขาด  ให้จับตรงบริเวณที่เป็นฉนวนซึ่งมีแนวกั้นมือ
8.  อย่าปรับโหมดฟังก์ชั่นการวัดขณะทำการวัดแรงดันอยู่  เช่น กำลังต่อสายวัดแรงดันไฟ  Vac อยู่  ห้ามปรับไปที่ย่านวัดตัวต้านทาน หรือย่านวัดอื่นๆเด็ดขาด ( มิเตอร์จะพัง)  กรณีต้องการเปลี่ยนโหมดฟังก์ชั่นการวัดต้องถอดสายวัดออกจากจุดวัดก่อนทุกครั้ง แล้วจึงค่อยเปลี่ยนโหมดฟังก์ชั่นการวัดและต่อสายวัดใหม่


การใช้มัลติมิเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น