อธิบายการวัดไดโอดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลเช็คสภาพไดโอดขาด ไดโอดช๊อตและไดโอดดี

การวัดไดโอดเพื่อเช็คว่าไดโอดขาด ไดโอดช๊อต หรือไดโอดสภาพดีสามารถใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือมัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคุณมีมัลติมิเตอร์แบบไหนอยู่ในมือ   ดังนั้นจำเป็นต้องทราบวิธีการวัดไดโอดด้วยมิเตอร์ทั้ง 2 แบบเลย   ไดโอดเป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ประกอบด้วยสาร P และ สาร N  และไดโอดเป็นอุปกรณ์ที่มีขั้ว  +  ขั้ว -    หลักการวัดไดโอดคือใช้ไฟ + และไฟ  - จากมัลติมิเตอร์จ่ายให้ไดโอดทำงานเรียกว่าการไบอัสตรง  เมื่อไบอัสตรงไดโอดจะทำงานยอมให้กระแสไหลผ่านได้พร้อมกับมีแรงดันตกคร่อมไดโอดประมาณ 0.5-0.8V   ถ้าจ่ายไบอัสตรงให้ไดโอดแล้วแต่ไม่มีแรงดันตกคร่อมไดโอดเลยก็ทำให้เราทราบว่ารอยต่อ PN เสียหายแล้วนั่นคือไดโอดเสียแบบซ๊อตหรือเสียแบบขาด  เมื่อจ่ายไบอัสกลับให้ไดโอดถ้าไดโอดสภาพดีมันจะกั้นไม่ให้กระแสไหลผ่านได้แต่ถ้าไบอัสกลับแล้วไดโอดนำกระแสได้ไดโอดตัวนั้นจะเสียในลักษณะซ๊อตหรือรั่ว  สรุปการวัดไดโอดคือใช้ไฟจากมัลติมิเตอร์เพื่อจ่ายไฟไบอัสตรงและไบอัสกลับให้ไดโอดเพื่อเช็คสภาพรอยต่อ PN   ให้ดู 2 รูปนี้ก่อนทำการวัด
ไดโอด   ໄດໂອດ  Diode
    แสดงขั้วของไดโอดมิเตอร์ดิจิตอล
    
 ไฟจากสายวัด สายสีแดงไฟ +     สายสีดำไฟ -     เมื่อตั้งย่านวัดไดโอดมิเตอร์รุ่น UT33A+   จะมีไฟ  2.1V  1mA ขั้นตอนการวัด Diode ด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์
1. เสียบสายวัดสีดำเข้ากับพอร์ตชื่อ COM และสายวัดสีแดงเข้ากับพอร์ตชื่อ  VΩmAµA   ตามรูป  จากนั้นปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ย่านวัดไดโอด   หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ไดโอด
2. ต่อสายวัดสีแดง ( ไฟ + ) เข้ากับขาแอโนด ( ขั้ว +)  และต่อสายวัดสีดำ  ( ไฟ - ) เข้ากับขาแคโทด ( ขั้ว - )  ตามรูปนี้เรียกว่าการไบอัสตรงหน้าจอจะแสดงแรงดันตกคร่อมไดโอด     0.5-0.8V      หมายถึงไดโอดสภาพดี    เสียบสายวัดเข้าตามรูปนี้   เสียบสายวัดสีดำเข้ากับพอร์ตชื่อ COMวัดไดโอด     ວັດໄດໂອດ
    เมื่อจ่ายไฟไบอัสตรงจะมีแรงดันตกคร่อมไดโอด  0.5-0.8V หมายถึงไดโอดสภาพดี  3. ต่อสายวัดสลับกับขั้ว 2  เพื่อจ่ายไบอัสกลับให้ไดโอดโดย  สีแดง ( ไฟ + ) เข้ากับขาแคโทด ( ขั้ว -)  และต่อสายวัดสีดำ  ( ไฟ - ) เข้ากับขาแอโนด ( ขั้ว +)  ไดโอดสภาพดีหน้าจอจะแสดง OL 
4. การวัดไดโอดต้องวัดขณะที่ไม่มีไฟ หรือวัดนอกวงจร  ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กก่อนวัดทุกครั้งelectronic components testing  วัดไดโอด  Diode
   เมื่อไบอัสกลับให้ไดโอด ไดโอดสภาพดี หน้าจอจะแสดง  OL


สรุปการวัดไดโอด
1. ไดโอดสภาพดีจะแสดงแรงดันตกคร่องไดโอด   0.5-0.8V    1 ครั้ง และหน้าจอแสดง  OL    1 ครั้ง
2. ไดโอดขาด   เมื่อวัดและสลับสายแล้ววัดหน้าจอจะแสดง  OL     ทั้ง  2 ครั้ง
3. ไดโอดซ๊อต  เมื่อวัดและสลับสายแล้ววัดหน้าจอจะแสดง  0.000  ทั้ง  2 ครั้ง   รูปแสดงไดโอดขาดเมื่อวัดและสลับสายแล้ววัด   หน้าจอจะแสดง  OL  ทั้ง  2 ครั้ง

   รูปแสดงไดโอดซ๊อตเมื่อวัดและสลับสายแล้ววัด  หน้าจอจะแสดง  0.000  ทั้ง  2 ครั้ง
>>>>>    อ่านต่อ


วัดไดโอด ด้วยมิเตอร์แบบเข็ม


วัดไดโอด  SMD  

วัดไดโอดบริดจ์ 

วัด LED หรือไดโอดเปล่งแสง

วัดฟิวส์

วัดทรานซิสเตอร์   ด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

วัดทรานซิสเตอร์   ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

วัดทรานซิสเตอร์จานบิน และทรานซิสเตอร์ SMD

วัดทรานซิสเตอร์รั่ว

วัด SCR และหาขาเอสซีอาร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น