วิธีวัดหาขาเอสซีอาร์และ การวัดไทริสเตอร์ thyristor รวมถึง สัญลักษณ์ของ SCR รวมถึง SCR เบอร์ต่างๆ

การวัดไทริสเตอร์  thyristor  ( SCR ) หรือ การตรวจสอบ  เอสซีอาร์
การวัดหาขา SCR ต้องวัดเอสซีอาร์ตัวที่ดีเท่านั้นและเป็นการวัดนอกวงจร  ถ้าเข้าใจการวัดหาขาแล้วยังสามารถใช้หลักการนี้ตรวจสอบ   SCR ว่าดีหรือเสียได้ด้วย     หลักการวัดคือเข็มจะขึ้นแค่ 1 ครั้ง  คือครั้งที่ขา G  ได้รับไฟ + และขา  K ได้รับไฟ -    ทำให้เราทราบว่าตรงที่สายวัด + แตะอยู่คือขา G  และตรงที่สายวัด - แตะอยู่คือ K   ดูรูปด้านล่างประกอบจะเข้าใจง่าย    ให้อ่านบทความนี้เป็นลำดับให้ครบเป็นขั้นตอนตามตัวอย่าง เพราะมือใหม่อาจจะงงกับสีของสายวัดมิเตอร์  เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจก่อนทำการวัดมีดังนี้  

1)   สัญลักษณะและขาของ SCR  
2)   ขั้วไฟจากสายวัดของมัลติมิเตอร์แบบเข็มสัญลักษณ์   SCR

     สัญลักษณ์ของ SCR

electronic components tester
   หาขาของ   SCR   โดยใช้  Multi  Function  Tester    TC1    เพื่อใช้สาธิตการวัดหาขา วัด  เอสซีอาร์   SCR
   เบอร์ที่ใช้วัดเป็นตัวอย่างมีขาเรียง   K   A    G   เบอร์อื่นๆอาจมีขาเรียงไม่เหมือนกันขั้นตอนการ วัดหาขา SCR โดยใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็ม

1. ปรับสวิตช์เลือกไปที่ย่านวัดโอห์ม  R x1   เมื่อใช้ย่านวัดโอห์ม สายวัดสีดำจะเป็นขั้วไฟ + และสายวัดสีแดงจะเป็นขั้วไฟ -   ( มัลติมิเตอร์แบบญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้)
2. ให้สุ่มวัดไปเรื่อย ๆ จะพบ 1 ครั้งที่เข็มมิเตอร์ขึ้น  และจะหาขา SCR  ได้ดังนี้
     -   ขา G คือขาที่ไฟ + ต่ออยู่ ( สายวัดสีดำ ) 
     -   ขา K คือขาที่ไฟ - ต่ออยู่ ( สายวัดสีแดง ) ดูรูปด้านล่างประกอบ      
   ส่วนอีก 1 ขาที่เหลือคือขา   A
การวัดไทริสเตอร์  thyristor      SCR
   การวัดไทริสเตอร์  thyristor    ( SCR )   
   >  วัดขา G และขา K จะได้ค่าความต้านทานระดับโอห์ม   ( ใช้    Rx1)  ตามรูปนี้
   >  วัดขา  A  และ  K  จะได้ค่าความต้านทานสูงมากโอห์ม ( ใช้    Rx1 หรือ Rx10K มิเตอร์เข็ม จะวัดไม่ขึ้น )   กรณีใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลจะขึ้นค่า Ohm  สูงมาก Mega Ohm หรือขึ้นสูงมากๆระดับ ∞ / OL

กรณีเสียช๊อต
- ขึ้น  0  Ohm ตลอด  วัดขาต่างๆแล้วได้  0  Ohm ตลอด
กรณีเสียขาด
- วัดขาต่างๆแล้วไม่ขึ้นค่าความทานใดๆ ให้เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวSCR เบอร์ต่างๆ  สังเกตเบอร์  SCR 
มีประโยชน์ตอนซ่อมสามารถใช้วิธีการวัดดีเสียของ SCR ได้เลย   ถ้าเบอร์ขึ้นต้นลักษณะนี้จะเป็น SCR 
เช่นขึ้นต้นด้วย TYN.....      BT.....      MCR.......  เป็นต้น

EC103D               0.8A     400V
MCR100L-8-T92  0.8A     600V 
BT169D,116           0.8A      400V
MCR100L-6-AD   0.8A     400V
2N6565                0.8A     400V
TCR22-6              1.5A     400V
MCR106-6G           4A     400V
X0405MF 1AA2      4A     600V
C106DG           4A      400V
MCR106L-6     4A       400V  
C106M1G        4A       600V
TYN804RG      4A      800V
2N6505TG       5A      100V
S8006VTP       6A       800V
S4006VTP       6A       400V
TF541S-A        7.8A    400V  
S6008RTP       8A       600V
 TYN608RG     8A       600V
MCR218-6G    8A       400V
MCR218-2G    8A       50V
MCR218-4G    8A       200V
MCR68-2G      8A       50V
TYN408GRG   8A       400V
TYN610RG     10A      600V 
TYN810RG     10A      800V
TYN612MRG  12A      600V 
TYN412RG                 2A     400V 
BT151-500R,127        12A   500V
TYN812RG               12A     800V
TS1220-600H           12A     600V
BT151-500R,127      12A     500V
BT151-500R,127      12A     500V 
MCR12DG                12A     400V
2N6394TG                12A     50V
TN1205H-6T            12A      600V
S6012RTP        12A     600V
TYN812TRG    12A      800V
SJ6016R2TP    16A     600V
TYN616RG       16A     600V
TN2015H-6I      20A     600V
2N6504G          25A     50V
2N6505TG        25A     100V
2N6508TG        25A     600V
BTW68-800RG        30A      800V
BTW69-1200RG      50A      1.2KV
BTW69-200RG        50A      200V
TN6050-12PI           60A      1.2KV
TN5050H-12WY      80A      1.2KVไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น