เกี่ยวกับเรา ( About us )

แหล่งเรียนรู้การอ่านค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานมัลติมิเตอร์   เวปไชต์นี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบง่ายๆและเข้าใจง่ายด้วย  เนื้อหาเป็นขั้นตอนและชัดเจนโดยใช้รูปประกอบจำนวนมากในการอธิบาย   พร้อมกับยกตัวอย่างจำนวนมาก    นอกจากนี้ยังอธิบายสเปคพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มด้วยซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น  หวังว่าข้อมูลที่เราจัดทำนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ  อาทิ   เช่น นักศึกษาสายอาชีพ  ปวช   ปวส   ช่าง   ผู้ที่สนใจงานช่างและทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอีกแหล่ง  นอกจากข้อมูลในเวปไชต์นี้แล้วเรายังแนะนำให้ศึกษาเพิ่มจากหลายๆแหล่งเปรียบเทียบกันและอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของมัลติมิเตอร์รุ่นนั้นๆที่ท่านใช้อยู่ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น