การวัดไดโอด SMD เช่น เบอร์ RS2M ES1J เป็นต้น

รู้จักสเปคและลักษณะของไดโอด SMD ก่อนวัด  ไดโอดแบบ SMD มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  ทนกระแสได้ขึ้นอยู่กับเบอร์และขนาด เช่น  10mA  30mA  50mA  100mA   150mA  200mA  300mA  500mA  700mA  1A   2A  3 A  4A  5A   8A  10A  15A  25A  30A   เป็นต้น   เวลาใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดต้องระวังในการเลือกย่านวัดเพราะไฟจากสายวัดอาจทำลายรอยต่อ PN  ได้ ดังนั้นไดโอดขนาดเล็กมากควรใช้ Rx100 ซึ่งมีไฟ  1.5mA  3VDC  ไดโอดเล็กใช้ Rx10 ซึ่งมีไฟ  15mA  3VDC  ไดโอดขนาดใหญ่ใช้  Rx1 มีไฟ  150mA  3VDC   ส่วนมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลใช้ย่านวัดไดโอดและย่านวัดไดโอดนี้จะจ่ายกระแสน้อยมากจึงไม่ต้องระวัง    ยกตัวอย่างเช่นมิเตอร์ดิจิตอลรุ่น  UT33A+   มีกระแส  Test Current  แค่ 1mA  2.1V   ไดโอด SMD ใช้ในวงจรหลากหลายมาก เช่น วงจรเรียงกระแสความถี่ต่ำ  วงจรเรียงกระแสความถี่สูง  สวิตชิ่ง    อะแดปเตอร์    วงจรควบคุมไฟแบตเตอรี่   อินเวอร์เตอร์  คอนเวอเตอร์  วงจรบล๊อกไฟ  วงจรป้องกันการสลับขั้วไฟ  ไดโอด SMD   ໄດໂອດ  Diode
   ลักษณะไดโอด SMD และขั้วของมันรู้จักขั้วไฟสายวัดมัลติมิเตอร์และแรงดันตกคร่อมไดโอด   SMD
หลักการวัดไดโอดคือใช้ไฟจากสายวัดมิเตอร์จ่ายให้ไดโอดแล้วดูว่ารอยต่อ PN เสียหายหรือไม่ ถ้ารอยต่อ PN ดีเมื่อไบอัสตรงจะมีแรงดันตกคร่อมไดโอด และเมื่อไบอัสกลับไดโอดต้องกั้นกระแสไม่ให้ไหลผ่านได้
ไดโอด SMD  นั้นจากการสำรวจพบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  แบบมาตรฐาน      (Standard  Type )  และ  แบบ SCHOTTKY    DIODE  แรงดันทีตกคร่อมมีตั้งแต่  0.1V  จนถึง 2.2V ขึ้นอยู่กับเบอร์   สังเกตขั้วไฟของมัลติมิเตอร์ทั้ง 2 แบบด้านล่างนี้จะแตกต่างกัน ใช้เพื่อทำความเข้าใจการไบอัสตรงและไบอัสกลับ
การใช้มัลติมิเตอร์
   ขั้วไฟของมัลติมิเตอร์แบบเข็มเมื่อตั้งย่านวัดโอห์ม (  R )การใช้มัลติมิเตอร์
   ขั้วไฟของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเมื่อตั้งย่านวัดไดโอดแสดงการวัดไดโอด SMD ด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เมื่อไบอัสตรงและไบอัสกลับ  
-   ไดโอดสภาพดีจะแสดงแรงดันตกคร่องไดโอด   0.1V  -2.8V    1 ครั้ง และหน้าจอแสดง  OL    1 ครั้ง  
-   ส่วนไดโอดเสียถ้าไดโอดขาด  เมื่อวัดและสลับสายแล้ววัดหน้าจอจะแสดง  OL    ทั้ง  2 ครั้ง 
-   ถ้าไดโอดซ๊อต  เมื่อวัดและสลับสายแล้ววัดหน้าจอจะแสดง  0.000  ทั้ง  2 ครั้ง


วัดไดโอด   SMD
    เมื่อไบอัสตรงไดโอดดีจะมีแรงดันตกคร่อม   0.1V  -2.2V   ขึ้นอยู่กับเบอร์ไดโอดวัดไดโอด   SMD
    เมื่อไบอัสกลับไดโอดไม่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้ หน้อจอแสดง OL คือไดโอดดี
แสดงการวัดไดโอด SMD ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม เมื่อไบอัสตรงและไบอัสกลับ
-   ถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้น 1 ครั้ง  ไม่ขึ้น 1 ครั้งแสดงว่าไดโอดสภาพดี  
-   กรณีไดโอดเสียแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ   1) เข็มไม่ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง คือไดโอดขาด ( ความหมายเดียวกันกับเข็มชี้ที่  ∞ )   2)  เข็มขึ้น 0 โอห์มทั้ง 2 ครั้ง  คือไดโอดซ๊อต   เมื่อไบอัสตรงจะมีแรงดันตกคร่อมไดโอด เมื่อดูในสเกลวัด R  จะมีความต้านทานหลายโอห์ม  เช่นในรูปนี้เข็มที่ที่ประมาณ    10   โอห์ม 


    เมื่อไบอัสกลับไดโอดจะไม่ยอมให้กระแสไหลผ่าน  เข็มไม่ขึ้น ( เข็มจะชี้ที่ ∞  )ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น