วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การวัดไดโอด SMD เช่น เบอร์ RS2M ES1J เป็นต้น

รู้จักสเปคและลักษณะของไดโอด SMD ก่อนวัด  ไดโอดแบบ SMD มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  ทนกระแสได้ขึ้นอยู่กับเบอร์และขนาด เช่น  10mA  30mA  50mA  100mA   150mA  200mA  300mA  500mA  700mA  1A   2A  3 A  4A  5A   8A  10A  15A  25A  30A   เป็นต้น   เวลาใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดต้องระวังในการเลือกย่านวัดเพราะไฟจากสายวัดอาจทำลายรอยต่อ PN  ได้ ดังนั้นไดโอดขนาดเล็กมากควรใช้ Rx100 ซึ่งมีไฟ  1.5mA  3VDC  ไดโอดเล็กใช้ Rx10 ซึ่งมีไฟ  15mA  3VDC  ไดโอดขนาดใหญ่ใช้  Rx1 มีไฟ  150mA  3VDC   ส่วนมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลใช้ย่านวัดไดโอดและย่านวัดไดโอดนี้จะจ่ายกระแสน้อยมากจึงไม่ต้องระวัง    ยกตัวอย่างเช่นมิเตอร์ดิจิตอลรุ่น  UT33A+   มีกระแส  Test Current  แค่ 1mA  2.1V   ไดโอด SMD ใช้ในวงจรหลากหลายมาก เช่น วงจรเรียงกระแสความถี่ต่ำ  วงจรเรียงกระแสความถี่สูง  สวิตชิ่ง    อะแดปเตอร์    วงจรควบคุมไฟแบตเตอรี่   อินเวอร์เตอร์  คอนเวอเตอร์  วงจรบล๊อกไฟ  วงจรป้องกันการสลับขั้วไฟ  ไดโอด SMD   ໄດໂອດ  Diode
   ลักษณะไดโอด SMD และขั้วของมันรู้จักขั้วไฟสายวัดมัลติมิเตอร์และแรงดันตกคร่อมไดโอด   SMD
หลักการวัดไดโอดคือใช้ไฟจากสายวัดมิเตอร์จ่ายให้ไดโอดแล้วดูว่ารอยต่อ PN เสียหายหรือไม่ ถ้ารอยต่อ PN ดีเมื่อไบอัสตรงจะมีแรงดันตกคร่อมไดโอด และเมื่อไบอัสกลับไดโอดต้องกั้นกระแสไม่ให้ไหลผ่านได้
ไดโอด SMD  นั้นจากการสำรวจพบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  แบบมาตรฐาน      (Standard  Type )  และ  แบบ SCHOTTKY    DIODE  แรงดันทีตกคร่อมมีตั้งแต่  0.1V  จนถึง 2.2V ขึ้นอยู่กับเบอร์   สังเกตขั้วไฟของมัลติมิเตอร์ทั้ง 2 แบบด้านล่างนี้จะแตกต่างกัน ใช้เพื่อทำความเข้าใจการไบอัสตรงและไบอัสกลับ
   ขั้วไฟของมัลติมิเตอร์แบบเข็มเมื่อตั้งย่านวัดโอห์ม (  R )   ขั้วไฟของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเมื่อตั้งย่านวัดไดโอดแสดงการวัดไดโอด SMD ด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เมื่อไบอัสตรงและไบอัสกลับ  
-   ไดโอดสภาพดีจะแสดงแรงดันตกคร่องไดโอด   0.1V  -2.8V    1 ครั้ง และหน้าจอแสดง  OL    1 ครั้ง  
-   ส่วนไดโอดเสียถ้าไดโอดขาด  เมื่อวัดและสลับสายแล้ววัดหน้าจอจะแสดง  OL    ทั้ง  2 ครั้ง 
-   ถ้าไดโอดซ๊อต  เมื่อวัดและสลับสายแล้ววัดหน้าจอจะแสดง  0.000  ทั้ง  2 ครั้ง


วัดไดโอด   SMD
    เมื่อไบอัสตรงไดโอดดีจะมีแรงดันตกคร่อม   0.1V  -2.2V   ขึ้นอยู่กับเบอร์ไดโอดวัดไดโอด   SMD
    เมื่อไบอัสกลับไดโอดไม่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้ หน้อจอแสดง OL คือไดโอดดี
แสดงการวัดไดโอด SMD ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม เมื่อไบอัสตรงและไบอัสกลับ
-   ถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้น 1 ครั้ง  ไม่ขึ้น 1 ครั้งแสดงว่าไดโอดสภาพดี  
-   กรณีไดโอดเสียแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ   1) เข็มไม่ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง คือไดโอดขาด ( ความหมายเดียวกันกับเข็มชี้ที่  ∞ )   2)  เข็มขึ้น 0 โอห์มทั้ง 2 ครั้ง  คือไดโอดซ๊อต   เมื่อไบอัสตรงจะมีแรงดันตกคร่อมไดโอด เมื่อดูในสเกลวัด R  จะมีความต้านทานหลายโอห์ม  เช่นในรูปนี้เข็มที่ที่ประมาณ    10   โอห์ม 


    เมื่อไบอัสกลับไดโอดจะไม่ยอมให้กระแสไหลผ่าน  เข็มไม่ขึ้น ( เข็มจะชี้ที่ ∞  )