วัดทรานซิสเตอร์ 3 ขา ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

หลักการและขั้นตอนการวัดทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และ PNP คือ การเช็คสภาพรอยต่อ PN ว่ายังปกติดีอยู่หรือไม่  ?    โดยใช้ไฟจากมัลติมิเตอร์ย่านวัด Rx10  จะมีไฟที่สายวัด  3VDC  15mA   มัลติมิเตอร์จะแสดงค่าในสเกลความด้านทานในรูปแบบการการช๊อต การขาด  มีความต้านทานสูงมาก  มีความต้านทานต่ำ   เป็นต้น  ในการวัดจำเป็นต้องเข้าใจขั้วไฟ +  -  จากสายวัดของมิเตอร์  ซึ่งมัลติมิเตอร์แบบญุี่ปุ่นเมื่อใช้ย่านวัดโอห์ม ( R)  สายวัดสีดำจะเป็นไฟขั้ว  + และสายวัดสีแดงจะเป็นไฟ -  (ใช้สำหรับย่านวัด R เท่านั้น )แบบไดโอดเพื่อใช้ทำความเข้าใจการวัดทรานซิสเตอร์ดีเสีย วัดทรานซิสเตอร์  3 ขา


ขั้นตอนวัดทรานซิสเตอร์  3 ขา ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
1. ให้ถอดทรานซิสเตอร์เพราะการวัดทรานซิสเตอร์ต้องวัดนอกวงจรหรือวัดขณะที่ไม่มีไฟ
2. หาตำเหน่งขาของ Transistor  ว่าขาไหนคือขา B  ขา C  และ ขา E  ทรานซิสเตอร์แต่ละเบอร์จะมีตำเหน่งขาไม่เหมือนกัน   สำหรับคนที่เข้าใจและชำนาญแล้วสามารถวัดแบบสุ่มได้โดยละการหาตำเหน่งขา

3.  วัดขา B กับขา C  และ  วัดขา B กับขา E  ใช้ย่านวัด    Rx10
- ชนิด NPN ใช้สายวัดสีดำจับขา B ยึดไว้  ( สายสีดำไฟ + ยึดขา B ไว้ )
สายวัดสีแดงไปแตะขา C  และย้ายไปแตะขา   E  จะต้องได้ค่าความต้านทานต่ำทั้ง 2 ครั้งตามรูปนี้
- ชนิด PNP  ใช้สายวัดสีแดงจับขา B ยึดไว้  ( สายสีแดงไฟ - ยึดขา B ไว้ )
สายวัดสีดำไปแตะขา C  และย้ายไปแตะขา   E  จะต้องได้ค่าความต้านทานต่ำทั้ง 2 ครั้ง เช่นกันเบอร์ที่ใช้วัดเป็นตัวอย่างขาเรียง B C E และเป็นชนิด NPN  
แต่ละเบอร์อาจมีขาเรียงไม่เหมือนกัน


วัดทรานซิสเตอร์  3 ขา
   วัดขา B และขา E  เข็มขึ้้นแสดงค่าความต้านทานต่ำ 1 ครั้ง  สลับสายวัดเข็มไม่ขึ้น 1 ครั้ง คือดี


วัดทรานซิสเตอร์  3 ขา
   วัดขา B และขา C  เข็มขึ้้นแสดงค่าความต้านทานต่ำ 1 ครั้ง  สลับสายวัดเข็มไม่ขึ้น 1 ครั้ง คือดี4.  วัดขา C กับขา E  และ  สลับสายวัดขา C  กับขา E  อีกครั้ง   ใช้ย่านวัด Rx10K
ทรานซิสเตอร์ดีจะขึ้นค่าความต้านทานสูงๆ    1 ครั้ง และวัดไม่ขึ้น 1 ครั้ง
หรือบางเบอร์วัดแล้วเข็มไม่ขึ้นเลยสักครั้ง


Test  Transistor
   วัดขา  C กับ  E  เข็มขึ้นค่าความต้านทานสูงๆ  1 ครั้ง และ  วัดไม่ขึ้น 1 ครั้ง   คือดี

   

Test  Transistor
    วัดขา C กับ  E เข็มขึ้นค่าความต้านทานสูงๆ  1 ครั้ง  และวัดไม่ขึ้น 1 ครั้ง  คือดี


5.  ผลการวัด
      -  ดีจะได้ค่าตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ตามรูป
      -  ขาด ( เสีย )   ใช้ Rx10 และ Rx10K  วัดแล้วเข็มไม่กระดิกไม่ขึ้นเลยสักครั้ง สุ่มวัดสลับดู
     -   ช๊อต ( เสีย )  ใช้ Rx10  วัดแล้วเข็มขึ้นสุดสเกล  สลับสายวัดเข็มก็ขึ้นสุดสเกล  0 Ohm อีก


   ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น