เรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟรี เรื่องการวัดทรานซิสเตอร์รั่ว วิธีการต่อและวัดทั้งชนิด NPN และ PNP Transistor

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟรี  เรียนรู้ด้วยตนเอง  หัวข้อต่างๆจะอยู่ด้านล่างสุด  ตอนนี้เป็นเรื่อง :  การวัดทรานซิสเตอร์รั่ว   เมื่อใช้งานทรานซิสเตอร์ไปนานๆมันจะเสื่อมสภาพและอาจทำให้วงจรทำงานผิดปกติได้  การวัดทรานซิสเตอร์รั่วคือการวัดค่ากระแส  Iceo  โดยต่อไฟให้ขา C และ E ส่วนขา B นั้นเปิดวงจร ( Open Circuit ) หรือต่อลอยไว้   การดูค่าให้ดูที่สเกล  Iceo ของมัลติมิเตอร์แบบเข็มจะมีเลขสเกล 0-15  และใช้ย่านวัด  Rx  เมื่อใช้ย่านวัดต่างๆให้อ่านค่าดังนี้

Rx1       ค่ากระแสสูงสุดคือ  150mA   ให้เอาจำนวนขีดที่อ่านได้ x ด้วย 10  มีหน่วยเป็น mA
Rx10  ค่ากระแสสูงสุดคือ  15mA   ให้เอาจำนวนขีดที่อ่านได้ x ด้วย 1 หรืออ่านค่าได้เลย  มีหน่วยเป็น mA
Rx100  ค่ากระแสสูงสุดคือ  1.5mA   ให้เอาจำนวนขีดที่อ่านได้  ÷   ด้วย 10   มีหน่วยเป็น mA
Rx1K   ค่ากระแสสูงสุดคือ  150uA   ให้เอาจำนวนขีดที่อ่านได้  x   ด้วย 10   มีหน่วยเป็น uA


การใช้มัลติมิเตอร์
   สเกล  Iceo ใช้วัดทรานซิสเตอร์รั่ว    มีสเกล  0 - 15


วิธีการต่อเพื่อวัดค่า Iceo
ให้ต่อตามรูป  ให้เริ่มใช้ย่านวัด  Rx1K จากนั้น Rx100  Rx10   Rx1   ปกติแล้วทรานซิสเตอร์ชนิดซิลิกอนจะมีกระแสรั่วน้อยมากจนเข็มจะวัดไม่ขึ้นเลย  ส่วนทรานซิสเตอร์ชนิดเจอรมันเนียมจะมีกระแสรั่วเล็กน้อย เช่น  0.1mA  ขึ้นอยู่กับเบอร์     ส่วนทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่หรือพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์  เช่น   เบอร์   TIP35C   ชนิด  NPN  25A  100V   มีค่า Iceo ค่า Max =  1mA ค่านี้มาจาก Datasheet

1)   ให้ปรับไปที่ย่านวัด Rx1K  แล้วปรับ Zero Ohm  ก่อนวัดเพื่อให้ผลการวัดถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน
2)   เช็คเบอร์ทรานซิสเตอร์ว่าเป็นชนิด NPN  หรือ  PNP จะได้ต่อสายวัดตามชนิดของทรานซิสเตอร์
3)   ถ้าเข็มขึ้นแสดงค่ากระแสรั่วชัดเจนและได้ค่าเกินสเปคคือทรานซิสเตอร์รั่ว  

  
  การต่อขาทรานซิสเตอร์กับมัลติมิเตอร์แบบเข็ม เพื่อวัดค่ากระแสรั่ว หรือ  Iceoวัดทรานซิสเตอร์วัดทรานซิสเตอร์เบอร์    TIP35C  ชนิด  NPN  ขาเรียง  B   C   E  ใช้  Rx1K


Testing electronic components with multimeter
 TIP35C   ชนิด   NPN    ขาเรียง  B   C   E   ใช้   Rx100

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟรี  .... เรียนรู้ด้วยตนเอง
หัวข้อต่างๆ  มีดังนี้  : 


การอ่านค่า R SMD    โวลุ่ม   TRIMMER และ รหัสตัวเลขค่า  R
วัด  เช็ค R ดีเสีย ด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิตอล  

 วัด  R  ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม(โอห์มมิเตอร์)

การอ่านค่าตัวเก็บประจุ  และ   การแปลงหน่วยคาปาซิเตอร์    

วัดไดโอด ด้วยมิเตอร์แบบเข็ม

วัดไดโอด ด้วยมิเตอร์ดิจิตอล

วัดไดโอด  SMD  

วัดไดโอดบริดจ์ 

วัด LED หรือไดโอดเปล่งแสง

วัดฟิวส์

วัดทรานซิสเตอร์   ด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

วัดทรานซิสเตอร์   ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

วัดทรานซิสเตอร์จานบิน และทรานซิสเตอร์ SMD

วัดทรานซิสเตอร์รั่ว

วัด SCR และหาขาเอสซีอาร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น