มอสเฟตเบอร์ต่างๆและเบอร์ของทรานซิสเตอร์พร้อมวิธีสังเกตชนิดอุปกรณ์

การทราบชนิดของอุปกรณ์ช่วยให้เราเลือกวิธีเช็คดีเสียได้ถูกต้องและสามารถคาดคะเนการทำงานของวงจรเบื้องต้นได้ด้วย  มอสเฟตเบอร์ต่างๆและเบอร์ทรานซิสเตอร์แสดงไว้ด้านล่างสุด  เบอร์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็น  4  กลุ่มใหญ่ ๆ    ดังนี้                                                              

1)   เบอร์ตามมาตรฐาน JIS   ของญี่ปุ่น   ลักษณะเบอร์    

2SA    เป็นทรานซิสเตอร์ BJT   ชนิด PNP    ใช้งานความถี่สูง

2SB    เป็นทรานซิสเตอร์ BJT   ชนิด PNP    ใช้งานความถี่เสียง

2SC   เป็นทรานซิสเตอร์ BJT    ชนิด  NPN   ใช้งานความถี่สูง

2SD   เป็นทรานซิสเตอร์ BJT    ชนิด  NPN   ใช้งานความถี่เสียง

2SJ    เป็นได้ทั้ง JFET และ MOSFET   ชนิด  P Channel 

2SK   เป็นได้ทั้ง JFET และ MOSFET   ชนิด  N Channel 

ที่ตัวอุปกรณ์จริงจะเขียนรหัสย่อหรือ Marking สั้นๆ เช่น   D2499 = เบอร์  2SD2499  ,   D526  =  2SD526  ,  C5200  = เบอร์  2SC5200 ,      A1943 = เบอร์  2SA1943    ,  C5587  = เบอร์ 2SC5587  ,    C4793  = เบอร์   2SC4793 , K2221   =  เบอร์ 2SK2221   ,  J352 = เบอร์  2SJ352  เป็นต้น


มอสเฟต ทรานซิสเตอร์ เบอร์ต่างๆ  ທຣານສິດເຕີ


2)   เบอร์ตามมาตรฐาน American  JEDEC   ลักษณะเบอร์จะขึ้นต้นด้วย 2N   ตัวเลขเบอร์ค่าน้อยมีแนวโน้มจะเป็นวัสดุชนิดเจอรมันเนียม ( Geramnium )  เช่น  เบอร์ 2N1301 เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP วัสดุชนิดเจอรมันเนียม   เบอร์  2N3055  เป็นพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์  NPN  วัสดุชนิดซิลิคอน ( Silicon )  ตัวอักษร A ต่อท้ายหมายถึงเบอร์ใหม่ที่มีการปรับปรุงสเปค

1N   เป็นอุปกรณ์มี 2 ขา  เช่น   ไดโอดเบอร์    1N4002   1N4004   1N4007  เป็นต้น

2N   เป็นอุปกรณ์ที่มี 3 ขา เช่น  ทรานซิสเตอร์ หรือ FET ที่มี 3 ขาก็ได้  เช่น  2N3055 เป็นทรานซิสเตอร์

3N   เป็นอุปกรณ์ที่มี 4 ขา   เช่น FET แบบ Dual เกต


3)  เบอร์ตามมาตรฐาน European  EECA    ตัวอย่างเบอร์ เช่น  BC548  BD139  AD133  BU2520A  ลักษณะเบอร์จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 2 ตัว  ตัวอักษรตัวแรกมีความหมายถึงชนิดวัสดุ  A เป็นเจอรมันเนียม ,  B เป็นซิลิคอน และ C เป็น Gallium Arsenide (GaAs)  ตัวอักษรที่ 2 หมายถึงประเภทการใช้งาน เช่น  A = ไดโอด  ,  C =  ทรานซิสเตอร์ใช้งานทั่วไป   ตัวอักษร2 ตัวนั้นจะตามด้วยตัวเลข 3 ตัว    และตามด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขต่อท้ายอีกหมายถึงตัวถัง(เคส)ของอุปกรณ์ หรือหมายถึงเกนอัตราขยาย hFE เช่น BC327-25 หรืออาจหมายถึงพิกัดทนแรงดันซึ่งขึ้นอยู่กับเบอร์  ยกตัวอย่างความหมายของเบอร์ตามมาตรฐาน   European EECA  นี้

AD133  เป็น   Power  Transistor   ใช้งานความถี่เสียง   วัสดุชนิดเจอรมันเนียม

BD139   เป็น  Power  Transistor   วัสดุชนิดซิลิคอน

BF245  เป็น ทรานซิสเตอร์ใช้งานความถี่สูง RF   วัสดุชนิด ซิลิคอน

ลักษณะเบอร์ตามมาตรฐาน European  EECA  นี้จะขึ้นต้นด้วย  AC  AD  AF  AL  AS   AU  BC BD BF BS BL  CF CL  เป็นต้น

4)  เบอร์เฉพาะของโรงงาน  คือเบอร์ที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน 3 ข้อข้างต้น   โรงงานมีวิธีการระบุเบอร์ตามแบบของโรงงานเอง  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะและเป็นลิขสิทธ์ของโรงงาน  อุปกรณ์เบอร์เหล่านี้อาจมี Datasheet ให้เช็คสเปคหรือไม่มี Datasheet ก็ได้เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า    ให้อ้างอิงข้อมูลจากผู้ผลิต  

Note : ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงและเรียบเรียงมาจาก  Wikipedia   สามารถอ่านเพิ่มได้ที่  

https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor

  

สัญลักษณ์มอสเฟต  D MOSFET

สัญลักษณ์มอสเฟต  D   MOSFET


มอสเฟตเบอร์ต่างๆ  ให้สังเกตว่าเบอร์มอสเฟตจะขึ้นต้นด้วย  IRF   RFC  RCX   FQP   FCP   STP  SJK  2SK  เป็นต้น

VN2222LL-G  0.23A  60V   Id = 0.23A  , 60V= BVDSS =  Drain-to-source breakdown voltage  

IRF610PBF    3.3A   200V
R6004ENX     4A      600V
IRF830PBF    4.5A   500V
R8005ANX      5A     800V
IRF730PBF     5.5A  400V
IRL510PBF     5.6A  100V
IRF510PBF     5.6A  100V
2SJ350            6A     120V
FQP7N80C     6.6A   800V 
R6007ENX      7A      600V 
R5007ANX      7A      500V 
2SJ654            8A     100V
R8008ANX      8A      800V
IRF840PBF     8A           500V
FQP9N50C         9.0A    500V
R6009ENX          9A       600V 
IRF740PBF         10A     400V
R6011ENX          11A     600V
IRF9640PBF       11A     200V
IRFP450PBF      14A     500V
RCX160N20        16A    200V
IRFZ24NPBF      17A     55V
IRLU024NPBF    17A     55V
IRF530NPBF       17A    100V
IRF640NPBF       18A     200V 
FCP20N60         20A     600V
FCP20N60-T      20A     600V 
IRFP460PBF      20A     500V
2SJ649-AZ         20A     60V
FDP22N50N       22A     500V
RCX220N25       22A    250V
IRF9540NPBF    23A    100V
R6024ENX         24A     600V
2SJ652-RA11     28A     60V
IRFP250NPBF   30A     200V
R6030ENX         30A     600V
IRF5305PBF      31A     55V
SCT3080KLGC11    31A    1200V
IRF540NPBF           33A    100V
RCX330N25             33A    250V
IRFP264PBF           38A     250V
IRFP150NPBF         42A    100V
IRF3415PBF            43A    150V
IRFP4229PBF         44A     300V
RCX450N20             45A    200V
R6047ENZ1C9         47A    600V
FDA50N50               48A     500V 
IRFZ44NPBF           49A     55V
STP55NF06             50A     60V 
RFP50N06_NL         50A     60V 
RCX511N25             51A     250V 
HUF75639P3_NL     56A    100V  
IRF3710PBF            57A    100V
IRFP4332PBF         57A     250V 
IRFP3710PBF         57A     100V
STP65NF06             60A     60V
STY60NK30Z          60A     300V
RFP70N06_NL        70A     60V 
RCX700N20            70A     200V
IRFP4710PBF         72A     100V
IRF4905PBF           74A     55V
R6076ENZ1C9        76A     600V  
STP80NF55-08       80A      55V
IRF2807PBF           82A      75V
STP100N6F7          100A    60V
IRF3205PBF           110A     55V 
IRFP064NPBF        110A     55V
IRL2203NPBF         116A    30V
TK58E06N1,S1X(S    105A     60V
STP200NF04             120A     40V
STP105N3LL             150A     30V
RX1G18BGN             180A     40V
IRFB7534PBF            195A     60V  
IRFP2907PBF           209A      75V


สัญลักษณ์ทรานซิสเตอร์  NPN  PNP

สัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ชนิด  NPN  และ    PNP


ทรานซิสเตอร์เบอร์ต่างๆ  สังเกตว่าเบอร์ทรานซิสเตอร์ BJT จะขึ้นต้นด้วย 2SA  2SB  2SC  2SD   TIP  BC  BD   KSC  KSD  KTA KTD    MJ   เป็นต้น

KSC1845FTA     50mA  120V
KSA992FBU      50mA  120V
2SC458             Ic=100mA     Vceo =  30V
2SA733Q            0.1A      50V
BC546BTA           0.1A     65V
BC556BTA           0.1A     65V
KRC102-AT/P      0.1A     50V
BC557BTA           0.1A     45V
BC548B-AT/P      0.1A     30V
BC547B-AT/P       0.1A    45V
BC546B-KEC/P    0.1A    65V
BC549B-KEC/P    0.1A    30V
BC557B-KEC/P    0.1A    45V
BC548C-KEC/P    0.1A   30V
BC558B-KEC/P    0.1A    30V
KSP10TA              0.1A    25V
BC547BTA            0.1A    45V
KSC945CGTA           0.15A    50V
KTC3199Y-AT/P        0.15A    50V
KTA1266GR-AT/P     0.15A    50V
KTC3198GR-AT/P     0.15A   50V
2N3906TA                 0.2A      40V
2N3904TA                 0.2A     40V
KSP94TA                  0.3A      400V
KTD1302-AT/P          0.3A      20V
KTA1274Y-AT/P        0.4A      80V
KSP42TA                  0.5A      300V
MPSA56RLRAG       0.5A      80V  
MPSA42-AT/P          0.5A      300V
KTA1270Y-AT/P        0.5A      30V
KSP92TA                  0.5A      300V
KSP13TA                  0.5A      30V
MPSA42                   0.5A      300V
KTC9012G               0.5A      30V
MJE340G                 0.5A      300V
MJE350G                 0.5A      300V
2N4401TA                0.6A      40V
2N4403TA                0.6A      40V
2N5401YTA             0.6A      150V
PN2222AL-UTC      0.6A       40V
2N5550TA                0.6A      140V
PN2907ATA             0.8A      60V
BC32740TA             0.8A       45V
BC33740TA             0.8A      45V
KRC245-AT/P          0.8A      15V
KTA1023Y-AT/P       0.8A      120V
BC32725TA              0.8A     45V
BC33725TA             0.8A      45V
KRC246-AT/P          0.8A      50V
KSD471AGTA        1A        30V
PN2222ATA           1A        40V
KSD1616ALTA       1A        60V
BD139                    1.5A     80V
ST13003-K            1.5A     400V
BD140                    5A       80V
KTA1273Y-AT/P           2A    30V
KTA1281-Y-AT/P          2A    50V
2SD313L                      3A    60V
2SD882L-P-T60-K       3A    30V
2SD882SL-P-T92-K     3A    30V
TIP32C                         3A    100V
TIP31C                        3A     100V
KTD2058-Y-U/P           3A     60V
MJE182G              3A    80V
KTD882Y/P           3A    30V
KSB772YSTU       3A    30V  
ST13005A             4A    400V
STL128DN            4A    400V
MJE15034G          4A    350V
MJE15035G          4A    350V
MJE13005DF-O-U/PF   4A    400V
TIP127                           5A    100V
TIP122                           5A    100V
KSD1691YSTU              5A    60V
TIP41C                 6A   100V
TIP42C                 6A   100V
TIP42CG              6A   100V
TIP41CTU            6A   100V
TIP42CTU            6A   100V
KSC2334YTU     7A    100V
ST13007D          8A     400V
MJE15032G       8A     250V
MJE15033G       8A     250V
MJE5852G         8A     400V
MJE13007G       8A     400V
MJE2955T         10A    60V
MJE3055T         10A    60V
TIP142               10A   100V
KTB688-O/P      10A    120V
KTD718-O/P     10A    120V
KTB817Y/P       12A    140V
KTD1047-Y-U/P    12A      140V
FJL4215OTU        13A      230V
 FJL4315OTU       15A       230V
KTA1962A-O-U/P   15A     230V
KTA1943-O-U/PC   15A     230V
2SA1492P              15A     180V
TIP2955                  15A       60V
TIP3055                  15A       60V
2SA1987-O(Q)        15A       230V
2SC5359-O(Q)       15A       230V
KTC5242A-O/P       15A      230V
MJW21195G           16A      250V
MJW21196G           16A      250V
MJL21195G            16A      250V
MJL21196G            16A      250V
TIP35C                    25A     100V
TIP36C                    25A     100V  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น